Hřiště

Cvičební park Písek Na Výstavišti

Park se nachází v samém jádru města Písek, v oblasti zvané „Na Výstavišti“. Umístěn je před objektem letního kina v klidném prostředí parku. Je výborně dostupný ze všech oblastí města, můžete k němu dojít pěšky, či na kole nebo in-linech po cyklostezkách. K dipozici je i blízké parkoviště cca 50m. V nedalekém okolí se nachází zimní stadion, Městské sportovní centrum, tenisové kurty. V o něco vzdálenějším okolí fotbalový stadión a krytý plavecký areál. Další možnosti sportovního vyžití v oblasti poskytne samotná řeka Otava, která se každoročně stává vyhledávaným cílem vodáckých výprav. Přilehlá travnatá plocha je často obsazená mladými sportovci, věnující se různým netradičním sportům jako např. frisbee, slackline, capoeira atd. Výhodou jeho umístění je nejen dobré zázemí a dostupnost, ale také klid a stín, který je především v parných letních dnech doslova k nezaplacení.

Historie vzniku tohoto parku vzniká v období července, srpna roku 2013, kdy jsme společně s Filipem Slámou, nicméně nezávisle na sobě cítili potřebu vybudovat v Písku alespoň improvizované cvičební hřiště, které by nám pomohlo zpestřit trénink. V té době jsme se ještě neznali. Jak už to ale u lidí se společnými zájmy většinou bývá, osud jejich cesty dříve či později zkříží.

Tak se stalo někdy v období srpna – září, kdy jsme se vzájemně prostřednictvím FB dozvěděli o stejných cílech. Ihned jsme si byli oba plně vědomi, že k prosazení této myšlenky budeme potřebovat širší podporu veřejnosti, proto jsme nakrátko poté, v říjnu 2013, za tímto účelem založili občanské sdružení Street Workout Písek o.s. Účelem sdružení od samého počátku bylo mj. poskytovat občanské společnosti informační kampaň o zdravém životním stylu a cvičení a najít podporu mezi lidmi k prosazení myšlenky vybudování kvalitního cvičebního parku i v našem městě, tak je je tomu v poslední době v celé ČR.

Právě v říjnu roku 2013 jsme poprvé kontaktovali MÚ Písek se žádostí o výstavbu parku a zúčastnili se veřejné diskuse na téma revitalizace objektu letního kina a jeho využití v rámci volnočasových aktivit mládeže, kde jsme předložili náš návrh. Kolektiv pracovníků MÚ nás v této věci podpořil a tím začala naše vzájemná spolupráce.

Předložili jsme několik prezentací, které měly projekt představit, ukázat různé cvičební prvky a jejich využití, nároky na okolí, přibližnou cenu konstrukcí apod. Později jsme vytvořili soupis základních cvičebních prvků, které bychom rádi do výstavby začlenili. Tento soupis jsme samozřejmě nejprve konzultovali s několika zkušenými borci z oblasti SW a všechna důležitá rozhodnutí byla přijata až po hlasování členů sdružení. Paralelně k tomu jsme vytvořili internetové stránky, FB stránky a FB skupinu, které přinášeli pravidelné informace o stavu jednání a dnes slouží jako hlavní informační kanály naší komunity.

V průběhu měsíce května roku 2014 bylo vypsáno výběrové řízení pro zhotovitele parku. Byla ustanovena komise ve složení zástupců MÚ Písek a členů Street Workout Písek z.s. Na základě daných kritérií byl vybrán nejvhodnější dodavatel a tím se stala firma Enuma Elis s.r.o., která zároveň nabídla i nejnižší cenu! Více čtěte zde. Musíme podotknout, že tato firma bezkonkurenčně vyhrává podobné veřejné výběrovky po celé České republice. Výstavba parku byla následně definitivně odsouhlasena při srpnovém zasedání Městské rady Města Písek a termín dodání byl stanoven na srpen-září roku 2014.

Výstavba byla zahájena dne 16.9.2014, kdy byl vytvořen hlavní čtvercový „korpus“ hřiště a patky pro následné ukotvení cvičebních prvků-konstrukcí. Po nutné technologické přestávce bylo 3.10.2014 hřiště osazeno cvičebními prvky. Následující den si lidé mohli poprvé zacvičit na novém Píseckém cvičebním hřišti, prvním svého druhu v Jižních čechách. Ke slavnostnímu otevření došlo 9.10.2014 od 10.00 za účasti členů spolku, zástupců zhotovitele a zástupců MÚ Písek.

Děkujeme všem členům i nečlenům spolku, kteří nás podpořili, především pak ale pracovníkům firmy Enuma Elis s.r.o. a hlavně zástupcům MÚ Písek za jejich podporu, jmenovitě pak paní místostarostce Mgr. Haně Rambousové a panu Jaroslavovi Duškovi, kteří se v našich očích stali opravdovými patrony projektu.

 


Zobrazit místo Street Workout Park na větší mapě