Safety logo

Bezpečnostní opatření a Provozní řád cvičebního parku Na Výstavišti

Prosíme všechny návštěvníky, aby věnovali pozornost následujícím pár řádkům, kde je uveden všeobecně platný Návštěvní a provozní řád hřiště a Základní bezpečnostní opatření při jeho užívání. Každý návštěvník je povinen se s nimi před započetím cvičení seznámit.

Upozornění pro uživatele:

 1. Hřiště je určeno pro osoby od 15 let věku. Cvičení je na vlastní nebezpečí!
 2. Cvičební hřiště se nesmí používat, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.
 3. Provozní doba se řídí Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Písek č. 8/1998 O ochraně veřejného pořádku.

Bezpečnost:

 1. Návštěvníci cvičebního hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe, ani ostatní návštěvníky.
 2. Návštěvník nesmí na cvičební hřiště přinášet ostré a skleněné předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky apod.) a zbraně.
 3. V prostoru cvičebního hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Do prostoru cvičebního hřiště je zakázáno vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.
 5. Do prostoru cvičebního hřiště je umožněn vjezd vozidel údržby, záchranné služby či hasičů.

Hygiena:

 1. Do prostoru cvičebního hřiště je zakázán vstup osob trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv. karanténě.
 2. V prostoru hřiště je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek.
 3. Prostory cvičebního hřiště nelze využívat jako toalety.
 4. V prostoru hřiště se nebude provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba.
 5. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Písek č. 2/2007 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, je do prostor cvičebního parku zakázán vstup zvířat.
 6. Návštěvníci jsou povinni v prostorách cvičebního hřiště udržovat čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

Hlavní bezpečnostní zásady:

 1. Před cvičením se řádně seznam s cvičištěm. Necvič tak, aby jsi při případném pádu z cvičebního zařízení dopadl mimo dopadovou plochu nebo betonovou část obrubníku! Vždy počítej s možným pádem (zpocené ruce apod.) a cvič na stanovištích tak, aby jsi při případném pádu dopadl celou plochou těla na dopadiště k tomu určené (tzn. např. zevnitř multivěže).
 2. Před cvičením zkontroluj stav cvičebního nářadí a konstrukcí. Máš-li pochybnosti o jejich bezpečnosti necvič na nich a nahlas je údržbě.
 3. Nikdy nepřeceňuj své síly, cvič minimálně ve dvojici. Začni jednoduššími lehčími cviky, k těm těžším se musíš propracovat, tělo si přivyká postupně. Nespěchej!
 4. Před cvičením se řádně rozcvič (lehký výběh, rozhýbání, protažení), po cvičení vyklusej a znovu protáhni.
 5. Přijímej dostatek tekutin, chraň se před sluncem.
 6. V případě nevolnosti okamžitě ukonči trénink.
 7. I drobná zranění je nutné neprodleně ošetřit.
 8. Používej uzavřenou, řádně upevněnou obuv. Neodkládej cvičební pomůcky a jiný materiál tam, kde by mohl překážet tobě nebo ostatním.

 

Přijmi tato bezpečnostní opatření za svoji zásadu!