Kdo jsme

Naším cílem je vytvořit silnou komunitu lidí, které spojuje zájem o aktivní životní styl a rozvoj vlastních fyzických a duševních schopností. Vedeme mladé lidi k soustavné a cílevědomé práci. Naší páteřní myšlenkou je Kalokagathia, starořecký ideál rovnováhy mezi tělesnou a duševní částí jedince.

Neradíme, pokud o to není zájem, ukazujeme cestu tak, že se snažíme jít vzorem. Věříme, že práce na osobním rozvoji musí být prioritou každého bez ohledu na věk, vzdělání nebo sociální postavení.

- podporujeme sport a vzdělání

- chráníme společné hodnoty a tradice

- přijímáme odpovědnost za své okolí

Sportovní klub FreeWorkout Písek je zřízen pod oficiální neziskovou organizací Street Workout Písek z.s., v níž se sdružují občané starší 15ti let se zájmem o sportovní volnočasové aktivity. Spolek byl založen 8. října roku 2013 (registrací u MV pod č.j. VS/1-1/94 640/13-R) a vznikl za účelem provádění společných crosstrainingových cvičení, poskytování obecně prospěšných činností v oblasti práce s mladými lidmi ohrožených věkových skupin, podpory zdravého životního stylu a rozvoje občanské společnosti v těchto oblastech.

Naše filozofie – myšlenka Freeworkoutu

Je to především svoboda, nezávislost a nekomerční pojetí. Otevřenost všem lidem bez ohledu na jejich sociální, náboženské, rasové, věkové či pohlavní rozdíly. Naší hlavní myšlenkou je myšlenka svobodného sportu, svobodného pohybu. Sportu dostupnému bez nároku na odměnu, zisk či finanční prospěch participujících organizací. Nezáleží, odkud k nám přicházíš, záleží jen na tvojí vnitřní motivaci. Kalistenika, jakožto jádro našich cvičení, je jednou z nejnáročnějších silových disciplín a žádá velké vnitřní odhodlání. Není to jen trénink, jestli hodláš uspět, musíš se vydat na životní cestu.

Freeworkout není dalším cvičebním stylem, kterých je dnes na poli cvičebních systémů dostatek. Je to myšlenka. Idea čistého sportu, který by měl minimalizovat vliv komerce a předsudků. Nezáleží, jestli cvičíte ve značkové soupravě nebo v teplákách po tátovi, nezáleží na tom, jestli po tréninku doplňujete cukry banány nebo zázračným Gainerem z reklamy. Nikdo vás nemá právo soudit proto, že právě začínáte a proto nemůžete být na stejné úrovni jako přihlížející pokročilí. Respektujeme fyziologické rozdíly žen a mužů, starších i mladších a naše tréninky přizpůsobujeme jejich potřebám a možnostem. Rádi mezi sebou v přátelském duchu přivítáme kohokoliv a pokud budete mít zájem, pomůžeme.

S tělesnými cvičeními byla odpradávna spojena idea dosažení rovnováhy. Rovnováhy tělesné i duševní. Nejde tedy jen o samotnou fyzickou aktivitu, ale také o pochopení, že pro zdravý rozvoj osobnosti je zásadní přijmout a chránit ty správné hodnoty.

Vedení naší komunity není autoritativní, pořádáme diskuse a poté se společně rozhodujeme. V tréninku pouze doporučujeme, když je zájem – poradíme. Nikoho a nikdy k ničemu nenutíme. Vše je pouze na vůli konkrétního jedince.

Našemu pojetí cvičení jsme dali název Freeworkout. „Free“ znamená především svobodu, volnost. Tímto jsme započali nový projekt, který si klade za cíl aktivně přispívat ke komplexnímu rozvoji a posílení tělesné kondice a duševní rovnováhy.

Hledáme dobré lidi, kteří chtějí pomoci

Jelikož jsme neziskovou organizací a naší činností se snažíme vytvářet příležitost k dostupné a tudíž bezplatné seberealizaci mládeže v oblasti sportu, nevytváříme žádný zisk. Přirozeně díky tomu nemáme dostatek finančních prostředků, abychom byli schopni zabezpečit nutné potřeby pro fungování naší organizace a vytvoření základního zázemí. Proto se obracíme s žádostí o spolupráci na všechny dobré lidi.

Ačkoliv naše činnost byla a vždy bude nekomerční, nelze chtít po tříčlenném výboru, aby veškeré náklady spjaté s provozem a prezentací spolku hradil ze své kapsy. Jde především o nutné výdaje za spotřebovanou elektřinu na cvičebním hřišti „Na Výstavišti“ a výdaje spojené s pořízením domény spolku freeworkout.cz a její hosting, dále pak drobné výdaje na tištěnou prezentaci. Veškeré finanční prostředky jsou okamžitě ukládány na transparentní účet spolku, kde je možné se o jejich zůstatku kdykoliv osobně přesvědčit. Tyto peníze jsou uloženy a stávají se společným majetkem všech členů spolku.

Všem děkujeme za Vaši pomoc a podporu, velice si jí vážíme

Pokud máte zájem podpořit naši činnost, prosíme přispějte na transparentní účet:

2600686324/2010 FIO BANKA

 

Všem děkujeme za Vaši pomoc a podporu, velice si jí vážíme

Tem Street Workout Písek

Kontakty

Výbor spolku
Telefon
E-mail spolku
Jan Tichý
774 310 043
street.workout.pisek@seznam.cz
Filip Sláma
736 442 267
Lukáš Ručkay
725 791 931

 

Napište nám

Vaše jméno:*
Váš E-mail:*
Váš vzkaz:
Opište znaky z obrázku:

 

MottoTranslate »