account

Přehled hospodaření listopad 2014

Uvádíme stručný přehled (Pokračování textu…)account

Přehled hospodaření říjen 2014

Uvádíme stručný přehled (Pokračování textu…)Light

Využití osvětlení pro členy spolku

V (Pokračování textu…)Hřiště

Základní průpravné cviky

Jedná se o základní cviky, které by měly být jádrem každého tréninku. Cílem těchto cviků je zvýšit úroveň začátečníků, vybudovat potřebnou silovou vytrvalost (včetně objemu hmoty) nejdůležitějších svalových skupin začátečníků, naučení se správného provádění cviků a mobilizace hlavních svalových skupin pro pokročilé cvičence. (Pokračování textu…)Safety logo

Bezpečnostní opatření a Provozní řád cvičebního parku Na Výstavišti

Prosíme všechny návštěvníky, aby věnovali pozornost následujícím pár řádkům, kde je uveden všeobecně platný Návštěvní a provozní řád hřiště a Základní bezpečnostní opatření při jeho užívání. Každý návštěvník je povinen se s nimi před započetím cvičení seznámit. (Pokračování textu…)Translate »