StreetWorkout

Co je to Street Workout?

Street Workout vznikl v USA. Začaly se mu věnovat především chudší vrstvy obyvatelstva, které neměly peníze na návštěvy fitness center, ale také chtěly změnit styl cvičení a vydat se od cvičení s činkami v uzavřeném prostoru ke svobodnému pohybu a cvičení v přírodě. Street Workout v USA rychle dosáhl velké obliby a odtud se rozšířil do celého světa. Nyní se těší velké popularitě nejen v USA, ale i jiných oblastech, např. v západní Evropě a především na Ukrajině, Rusku a Pobaltských státech. Ačkoliv se u nás postupně prosazuje poměrně krátkou dobu, i přesto se těší velké oblíbenosti (především ve větších městech) a Workout komunita se rychle rozrůstá.

Workout (jinak také kalistenika) je sportovní volnočasová aktivita sdružující lidi, všech věkových skupin. Podstata Workoutu spočívá v tom, že lidé cvičí bez jakýchkoli strojů anebo činek. Základní prvky vycházejí z jednoduchých cviků, jako jsou např. klik, přítah k hrazdě, sed-leh, aj. Workout je spojení cvičení a svobodného pohybu. Kromě rychlosti, síly a vytrvalosti zdokonaluje koordinaci pohybů a funkčnost těla jako celku. Komplexně tedy zlepšuje fyzickou a zároveň i psychickou kondici, zvyšuje odolnost proti stresu a pomáhá budovat zdravou a silnou osobnost.

Kromě toho Workout velice pozitivně působí i v oblasti sociální a sociálně integrační: při tomto sportu si nacházíte mnoho nových přátel a sdílíte s nimi radosti a zkušenosti, které jste během cvičení zažili a kterých jste dosáhli. Rozvíjí se komunita, lidé spolupracují i v jiných oblastech. Workout dnes spojuje různé lidi z různých vrstev, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, vyznání atp., což je vlastně i samotným důsledkem vnitřní filozofie tohoto sportu.

Je to idea čistého sportu, bez jakýchkoli zakázaných anabolických látek, idea zásad zdravého životního stylu, bez alkoholu, drog a tabákových výrobků, myšlenka rovnosti bez předsudků. Street Workoutová komunita je vždy otevřena komukoliv.

Ke cvičení se využívá jednoduchých cvičebních nářadí, jako je např. lavice, hrazda, bradla, popř. vysutý žebřík, žebřiny, kolmá tyč, lano ke šplhání, lavice aj. Tato cvičební náčiní se mnohdy konstrukčně skládají do podoby menší samostatné „multivěže“, nebo mohou být umístěna i samostatně.